Tính mFe cần dùng để tác dụng hết với 250ml dung dịch H2SO4 biết sau phản ứng thu được 16,8 lít H2?

bởi Mai Trang 26/05/2019

Hòa tan Fe vào 250ml dung dịch H2SO4 thấy thoát ra 16,8l H2. Hãy tính

a, Khối lượng Fe đã phản ứng

b, Tính nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4

Câu trả lời (1)

 • nH2 = 16,8 / 22,4 = 0,75 mol

  pthh

  Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2

  0,75 <- 0,75 <- 0,75 <- 0,75 mol

  a/ mFe = 0,75 * 56 = 42 g

  b/ 250 ml =0,25 l

  \(C_M=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,75}{0,25}=3\)

  bởi Trần hằng hằng 26/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan