Tính m Na2O và m nước để thu được 200g dung dịch có nồng độ 10%?

bởi Lê Nhật Minh 14/05/2019

tính khối lượng Na2O và khối lượng nước để thu được 200g dung dịc có nồng độ 10%

Câu trả lời (1)

 • PTHH: Na2O + H2O --> 2NaOH

  Chất tan thu được trong dung dịch sau pứ là NaOH

  C%(NaOH) = 10% => mNaOH = \(\dfrac{200\cdot10}{100}=20g\)

  => nNaOH = 0,5mol

  => nNa2O = 1/2nNaOH = 0,25mol

  => mNa2O = 15,5g

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan