ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính m mỗi chất khi cho 24g CuO và Fe2O3 tác dụng với H2 dư thu được 17,6g Cu, Fe?

Bài 1 Cho 24g hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 tác dụng với H2 dư. Sau phản ứng thu được 17,6g gồm Cu và Fe

a, Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

b, Tính khối lượng mỗi kim loại thu được

Bài 2 Cho hỗn hợp gồm Ag2O và Fe2O3 tác dụng với khí CO dư . Sau phản ứng thu được 32,8g Ag và Fe và 8,96l CO2 . Tính khối lượng các chất

Giúp với !!! @trần hữu tuyển ; @Nguyệt Trâm Anh ; @Trang Huynh ; @Elly Phạm ; @Nguyễn Thị Kiều

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • b1

  PTPỨ CuO +H2→CU+H2O

  FE2O3+3H2→2FE + 3H2O

  a) gọi số mol của CuO FE2O3 lần lượt là x y

  ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}80x+160y=24\\64x+2\cdot56y=17,6\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  mcuo =0,1*80=8 g ; mfe2o3=0,1*160=16 g

  b) mcu=0,1*64=6,4g mfe=2*0,1*56=11,2 g

  B2

  ptpứ AG2O +CO→2AG +CO2 (1)

  x--------------->2x---->x

  FE2O3+3CO →2FE+3CO2 (2)

  y ----------------->2y-->3y

  số mol CO2 là nco2=8,96/22,4=0,4mol

  gọi số mol của AG2O FE2O3 là x y

  ta có \(\left\{{}\begin{matrix}2\cdot108x+2\cdot56y=32,8\\x+3y=0,4\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  mag2o=0,1*232=23,2 g ; mfe2o3=0,1*160=16 g

    bởi nguyen le duong 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1