YOMEDIA

Tính m khí sinh ra khi cho 15g CaCO3 vào 126g HNO3 10%?

Cho 15g CaCO3 vào 126g dung dịch HNO3 10%

a)Tính khối lượng chất khí sinh ra và khối lượng chất còn dư?

b)Tính nồng độ phần trăm dung dịch đó?

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • pthh: \(CaCO_3+2HNO_3\rightarrow Ca\left(NO_3\right)_2+H_2O+CO_2\)

  bđ___0,15______0,2

  pư___0,1_______0,2_______0,1

  kt___0,05_______0________0,1

  \(V_{CO_2}=2,24l\)

  \(n_{CaCO_3}=5g\)

  \(C\%ddCa\left(NO_3\right)_2=\dfrac{16,4}{136,6}.100\%\approx12\%\)

    bởi Hoàng Hương Lan 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA