Tính m khí sinh ra khi cho 15g CaCO3 vào 126g HNO3 10%?

bởi Nguyễn Xuân Ngạn 13/05/2019

Cho 15g CaCO3 vào 126g dung dịch HNO3 10%

a)Tính khối lượng chất khí sinh ra và khối lượng chất còn dư?

b)Tính nồng độ phần trăm dung dịch đó?

Câu trả lời (1)

 • pthh: \(CaCO_3+2HNO_3\rightarrow Ca\left(NO_3\right)_2+H_2O+CO_2\)

  bđ___0,15______0,2

  pư___0,1_______0,2_______0,1

  kt___0,05_______0________0,1

  \(V_{CO_2}=2,24l\)

  \(n_{CaCO_3}=5g\)

  \(C\%ddCa\left(NO_3\right)_2=\dfrac{16,4}{136,6}.100\%\approx12\%\)

  bởi Hoàng Hương Lan 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan