YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính m biết cho 13,4g X (Mg,Fe,Al) phản ứng với 36,5g HCl thu được m gam muối?

1) cho 13,4 g hỗn hợp X gồm:Mg,Fe,Al phản ứng vừa đủ với dung dịch có chứa 36,5 g HCL,mgam hỗn hợp với muối.Y gồm :Alcl3 ,Mgcl2 ,Fecl2 .Tính m

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • nHCl = 1 (mol)

  Mg + 2HCl ---> MgCl2 + H2

  Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2

  2Al + 6HCl ---> 2AlCl3 + 3H2

  Theo PTHH, ta thấy: \(n_{H_2}=\dfrac{1}{2}.n_{HCl}=\dfrac{1}{2}.1=0,5\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H_2}=0,5.2=1\left(g\right)\)

  Bảo toàn khối lượng => m = 13,4 + 36,5 - 1 = 48,9 (g)

    bởi England Hoàng 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON