ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng oxit sắt từ thu được?

Dùng 6.72 lít khí H2 (đktc) để khử 20g sắt (3 la mã ) oxit.

a.viết pthh của pư?

b.tính khối lượng oxit sắt từ thu được?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có:

  \(n_{H_2}=\frac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

  \(n_{Fe_2O_3}=\frac{20}{160}=0,125\left(mol\right)\)

  a) PTHH: 3Fe2O3 + H2 -to>2 Fe3O4 + H2O

  Theo PTHH và đề bài ta có:

  \(\frac{0,3}{1}>\frac{0,125}{3}\)

  => H2 dư, Fe2O3 hết nên tính theo \(n_{Fe_2O_3}\)

  b) Theo PTHH và đề bài, ta có:

  \(n_{Fe_3O_4}=\frac{2.n_{Fe_2O_3}}{3}=\frac{2.0,125}{3}\approx0,083\left(mol\right)\)

  Khối lượng sắt từ oxit thu được:

  \(m_{Fe_3O_4}=232.0,083=19,256\left(g\right)\)

    bởi Nguyễn Trang 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1