ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng nhôm cần dùng để khi phản ứng với axit sunfuric thì thu được lượng hiđrô trên

Người ta cho luồng khí H2 đi qua ống đựng 2,4g bột CuO màu đen được đun trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi toàn bộ lượng CuO màu đen chuyển thành đồng màu đỏ thì dừng lại.

a. tính thể tích khí hiđrô( đktc) vừa đủ dùng cho phản ứng trên

b. Tính khối lượng nhôm cần dùng để khi phản ứng với axit sunfric thì thu được lượng hiđrô trên

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • PTHH: CuO + H2 -to-> Cu + H2O (1)

  Ta có: \(n_{CuO}=\dfrac{2,4}{80}=0,03\left(mol\right)\)

  a, \(n_{H_2}=n_{CuO}=0,03\left(mol\right)\\ V_{H_2\left(đktc\right)}=0,03.22,4=0,672\left(l\right)\)

  b, PTHH: 2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2 (2)

  Ta có: \(n_{H_2\left(2\right)}=n_{H_2\left(1\right)}=0,03\left(mol\right)\\ =>n_{Al\left(2\right)}=\dfrac{2.0,03}{3}=0,02\left(mol\right)\\ =>m_{Al}=0,02.27=0,54\left(g\right)\)

    bởi Ngoác Kế 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1