Tính khối lượng muối thu được

bởi ngọc trang 22/07/2019

cho kẽm tác dụng với 50g ddHCl 7,3%

a.Tính khối lượng muối thu được

b.Khí sinh ra được dùng để khử CuO.Tính khối lượng kim loại thu được

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2 (1)

  Ta có: \(m_{HCl}=\dfrac{7,3.50}{100}=3,65\left(g\right)\\ =>n_{HCl}=\dfrac{3,65}{36,5}=0,1\left(mol\right)\\ =>n_{ZnCl_2}=n_{H_2}=\dfrac{0,1}{2}=0,05\left(mol\right)\\ =>m_{ZnCl_2}=0,05.136=6,8\left(g\right)\)

  b) PTHH: H2 + CuO -to-> Cu + H2O (2)

  Ta có: \(n_{H_2\left(2\right)}=n_{H_2\left(1\right)}=0,05\left(mol\right)\\ =>n_{Cu\left(2\right)}=n_{H_2\left(2\right)}=0,05\left(mol\right)\\ =>m_{Cu}=0,05.64=3,2\left(g\right)\)

  bởi Nguyen Huynh Minh Thuan 22/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan