ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng mỗi nguyên tố trong 0,25 mol Al2(SO4)3

tính khối lượng mỗi nguyên tố trong 0,25 mol Al2(SO4)3

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Khối lượng của 0,25 \(Al_2\left(SO_4\right)_3\) là :

  \(m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=n_{Al_2\left(SO_4\right)}\times M_{Al_2\left(SO_4\right)}\)

  \(=0,25\times342\)

  \(=85,5\)

  Khối lượng của 0,25 \(Al_2\)

  \(m_{Al_2}=n_{Al_2}\times M_{Al_2}\)

  \(=0,25\times54\)

  \(=13,5\)

  Khối lượng của 0,25 \(\left(SO_4\right)_3\)

  \(m_{\left(SO_4\right)_3}=m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}-m_{Al_2}\)

  \(=85,5-13,5\)

  \(=72\)

    bởi Phương Bích 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1