YOMEDIA

Tính khối lượng MaCl cần thiết để pha thêm vào 200 g dung dịch NaCl 25% thành dung dịch 30%?

bởi Nguyễn Trọng Nhân 23/07/2019

tinhd khối lượng MaCl cần thiết để pha thêm vào 200 g dung dịch NaCl 25% thành dung dịch 30%

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Khối lượng NaCl có trong dung dịch ban đầu là :

  \(m_{NaCl}=25\%.200=50\left(gam\right)\)

  Gọi lượng NaCl thêm vao là x, ta có khối lượng NaCl là 50 + x (gam)

  mdd = 200 + x

  Áp dụng công thức tính nồng độ C% ta có:

  \(x=\left(200.5\right):70=14,29\left(gam\right)\)

  Vậy khối lượng NaCl cần pha thêm là 14,29 gam

  bởi Nguyễn Thị Út 23/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA