YOMEDIA

Tính khối lượng HCl cần dùng để hòa tan 2,8g Fe?

bởi My Hien 25/05/2019

cho 2,8 g Fe vào dung dịch HCl2 (vừa đủ) theo sơ đồ phản ứng sau:

Fe+HCl tạo thành FeCl2+H2\(\)

a,tính khối lượng HCl có trong dung dịch

b,tính thể tích khí H2 thu được ở đktc

c,,tính khối lượng FeCl2 theo 2 cách

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • theo đề bài ta có : nFe = 2,8/56 = 0,05(mol)

  ​PTHH :

  Fe + 2HCl - > FeCl2 + H2

  0,05mol...0,1mol...0,05mol...0,05mol ​

  ​=> mHCl = 0,1.36,5= 3,65(g)

  ​=> VH2(đktc) = 0,05.22,4= 1,12(l)

  ​=> mFeCl2 = 0,05.127=6,35(g)

  ​hoặc : áp dụng đlbtkl ta có : mFe + mHCl = mFeCl2 + mH2

  ​=> mFeCl2 = 2,8 + 3,65 - 0,1 = 6,35(g)

  bởi England Hoàng 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>