Tính khối lượng của Fe

bởi con cai 22/07/2019

hòa tan x (gam) Fe vừa đủ thể tích dung dịch HCL có nồng độ 2M. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí Hidro đktc.

a, viết PTHH của phản ứng.

b, tính khối lượng của Fe ( cho biết Fe = 56 )

Câu trả lời (1)

 • n H2=\(\dfrac{V}{22,4}\)=\(\dfrac{6,72}{22,4}\)=0,3(mol)

  pthh:

  Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

  1mol...2mol....1mol......1mol

  0,3mol<-......................0,3mol

  khối lượng Fe đã phản ứng là:

  m = n*M=0,3*56=16,8(g)

  bởi Nguyễn Hải Linh 22/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan