Tính khối lượng của CuSO4 có trong 500 g CuSO4 ngậm 5 phân tử nước

bởi can tu 21/09/2018

Tính khối lượng của CuSO4 có trong 500 g CuSO4 ngậm 5 phân tử nước

Giúp đi ,mai thi òi

Câu trả lời (1)

  • \(M_{CuSO_4.5H_2O}=64+32+6+\left(5.18\right)=250\left(g\right)\)

    Cứ 250g CuSO4 ngậm 5 H2O có 160 g CuSO4

    Vậy500g CuSO4 ngậm 5 H2O có \(\dfrac{500.160}{250}=320\left(g\right)\)

    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan