Tính khối lượng của 0,5 mol SO2?

bởi thanh duy 18/05/2019

Tính khối lượng của:

a) 0,5 mol SO2 ; 0,1 mol Cu

b) 5,6 lít H2S ; 2,24 lít SO3

Câu trả lời (1)

 • a,

  \(m_{SO_2}=n.m=0,5.64=32\left(g\right)\)

  \(m_{Cu}=n.M=0,1.64=6,4\left(g\right)\)

  \(b,\)

  \(n_{H_2S}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H_2S}=n.M=0,25.34=8,5\left(g\right)\)


  \(n_{SO_3}=\dfrac{V}{22.4}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{SO_3}=n.M=0,1.80=8\left(g\right)\)

  bởi Đỗ Thị Thu Hương 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan