RANDOM

Tính khối lượng CaCl2 thu được khi cho 10g CaCO3 tác dụng với HCl dư?

bởi Nguyễn Trà Giang 20/05/2019

giúp mình ạ

1, hãy tìm CTHH của hợp chất có thành phần theo khối lượng là: 36,8 % Fe, 21,0 % S và 42,2 % O. Biết khối lương mol của hợp chất là 152 g/mol.

2, Có PTHH sau:

\(CaCO_3+2HCl->CaCl_2+CO_2+H_2O\)

a, tính khối lượng CaCl2 thu được khi cho 10g \(CaCO_3\) tác dụng với \(HCl\) dư.

b, tính thể tích \(CO_2\) thu đc trong phòng thí nghiệm, nếu có 5g \(CaCO_3\) tác dụng hết với axit. Biết 1 mol ở điều kiện phòng có thể tích là 24l

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1. Ta có khối lượng:

  -Fe= 36*152/100= 56

  -S=21*152/100=32

  -O=42.2*152/100=64

  ta có CTHH:

  Fe= 56/56=1

  S=32/32=1

  O=64/16=4

  => FeSO4

  2.

  a) Ta có số mol CaCO3= 10/100=0.1 (mol)

  Theo PTHH số mol của CaCl2=0.1 (mol)

  khối lượng CaCl2= 0.1*75.5=7.6(g)

  b) số mol CaCO3=5/100=0.05 (mol)

  Theo PTHH số mol CO2 = 0.05 ( mol )

  thể tích CO2 ở điều kiện phòng = 0.05*24=1.2 ( lít )

  bởi Nguyễn Hoàng Mai Phương 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA