YOMEDIA

Tính khối lượng bằng gam của 1 nguyên tử Ca?

bởi Phan Thiện Hải 08/05/2019

bk KL của nguyên tử cacbon bằng 1,9926.10-23g tinhhs KL bằng g của 1 nguyên tử của 6.20^23ntuwr Cãni

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Khối luợng tiính bằng gam cua 1đvC

  m 1đvC = \(\dfrac{1.9926.10^{-23}}{12}=0.6605.10^{-23}g\)

  Khối lượng tính bằng gam của 1 nguyên tử Canxi là

  mCa = 40*0.6605-23 = 2.642.10-22 g

  bởi Trần Tuấn 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>