Tính khối lượng Al đã phản ứng

bởi Mai Anh 23/07/2019

Cho Al phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 2M. Tính khối lượng Al đã phản ứng

Câu trả lời (1)

 • Ta co pthh

  2Al + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2

  Theo de bai ta co

  CM=\(\dfrac{nct}{Vdd}\Rightarrow nct=nHCl=Vdd.CM=\dfrac{200.2}{1000}=0,4mol\)

  Theo pthh

  nAl=\(\dfrac{2}{6}nHCl=\dfrac{2}{6}.0,4=\dfrac{2}{15}mol\)

  \(\Rightarrow\) Khoi luong Al da phan ung la

  mAl=\(\dfrac{2}{15}.27=3,6g\)

  bởi Nguyễn thị Hoàng Tú 23/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Phương Khanh
  Cho hỗn hợp khí gồm Co2 và SO2 có tỉ khối so vs N2 là 2. Tính thành phần % về thể tích của CO2 và SO2 trong hỗn hợp?
 • Tran Chau

  Giúp em với ạ!

  Cho dd axit clohidric tác dụng hết với 5,4g nhôm. Sau phản ứng, thu được 3,36x10^3ml khí hidro (đktc)
  a) Lập pthh.
  b)Tính khối lượng từng chất trong thành phần sản phẩm thu được.
  c)Số mol hidro trên chính là số mol hiđro điều chế được khi cho một lượng natri tác dụng hết với nước. Tính khối lượng bazơ thu được.

 • Thụy Mây

  bài 1 : Một hỗn hợp gồm Zn và Fe có khối lượng là 37,2 gam. Hòa tan hỗn hợp này trong 2 lít dung dịch H2SO4 0,5M

  1/ Chứng tỏ rằng hỗn hợp tan hết

  2/ Nếu dùng một lượng hỗn hợp Zn và Fe gấp đôi trường hợp trước, lượng H2SO4 vẫn như cũ thì hỗn hợp mới này có tan hết không?

  3/ Trong trường hợp a hãy tính khối lượng kim loại trong hỗn hợp biết rằng lượng H2 sinh ra trong phản ứng vừa đủ với 48g CuO.

  bài 2 :

  Tính tỉ lệ thể tích dung dịch HCl 18,25% (D=1,2g/ml) và thể tích dung dịch 13% (D=1,123g/ml) để pha thành dung dịch HCl 4,5M

  biết bài nào giải bài nấy giúp mình cũng được , không cần phải giải hết cả 2 ^^

 • Nguyễn Thị Thanh

  Cho hỗn hợp X gồm Na, Al, Fe phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được V lít khí H2. nếu thay Na và Fe trong hỗn hợp bằng kim loại M(hóa trị II không đổi) có khối lượng bằng 1/2 tổng khối lượng của Na và Fe, khối lượng của Al giữ nguyên thì thu được hỗn hợp Y . hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch H2SO4 loãng, dư cũng thu được V lít khí H2. xác dịnh kim loại M, biết các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất

 • Nguyễn Thị An

  kể tên 9 axít tan trong nước

 • Bình Nguyen
  Cho hỗn hợp khí gồm Co2 và SO2 có tỉ khối so vs N2 là 2. Tính thành phần % về thể tích của CO2 và SO2 trong hỗn hợp?
 • Co Nan

  cho 0,2 mol kẽm tác dụng vs dd có chứa 2,9g axit sunfuric a)viết PTHH

  b)sau phản ứng chất nào dư

  c) tính h2 thu dk (đktc)

  giúp mình lm xong trong tối nay nhé m.n

 • Lê Nhi

  Bài tập : Để hoà tan m gam kẽm cần vừa đủ 50 gam dd HCl 7,3%

  a) Viết PTPƯ

  b) Tính m?

  c) Tính thể tích khí thu được (ở đktc)

  d) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng

  Giải giùm mình nhen ,thanks trước

 • Suong dem

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết HCL,NAOH,HACL đựng trong 3 lọ mất nhãn

 • truc lam

  XD gốc axit vs hóa trị của các chất sau

  HBr

  HNO3

  H2SO4

  H2SO3

  HSCO3

  HSiO3

  giúp mình vs ạ