YOMEDIA

Tính hóa trị của Zn trong ZnCl2?

bởi Mai Bảo Khánh 25/04/2019

Bài 4 :

a ) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau , biết Cl hóa trị I : ZnCl2 , CuCl , AlCl3 .

b ) Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4 .

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • Ta có a) ZnCl2 quy tắc hóa trị -> x.1=I.2->x=II Vậy Zn hóa trị 2

    CuCl ->QTHT->x.1=1.I=>x=I vậy Cu hóa trị I

    AlCl3->QTHT=>x.1=3.I=>x=III => Vậy Al hóa trị III

    b FeSO4 => QTHT (Ta có SO4 hóa trị II )=>x.1=II.1=>x=II =>Vậy Fe hóa trị II

    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA