Tính hóa trị của N trong hợp chất gồm 3/17 khối lượng H và 14/17 khối lượng N?

bởi Xuan Xuan 25/05/2019

hãy tính hóa trị của N trong trường hợp sau: Gồm 3/17 khối lượng là H và 14/17 phần khối lượng là N (trong phân tử có 1N)

Câu trả lời (1)

 • Gọi a là hóa trị của N, ta có:

  \(\dfrac{a}{14+a}=\dfrac{3}{17}\)

  \(\Rightarrow17.a=3\left(14+a\right)\)

  \(\Rightarrow17.a=3.14+3.a\)

  \(\Rightarrow17.a=42+3.a\)

  \(\Rightarrow14.a=42\)(bớt mỗi vễ đi 3.a)

  \(\Rightarrow a=3\)

  Vậy N có hóa trị là III hay N(III)

  bởi Phương Ngọc 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Dương Minh Tuấn

  1. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 g Fe, thu được 3,2 g oxi sắt. Xác định công thức phân tử của oxi sắt

  2. Cho dòng khí H2 đi qua 24 g hỗn hợp 2 oxit CuO và Fe3O4 đun nóng. Tính KL Fe và Cu sau pư. Biết mFe3o4 : m CuO = 3 : 1

  Biết pư xảy ra theo sơ đồ

  FexOy (r) + HCl (r) ----> Fe (r) + H2O (k)

  CuO (r) + H2 (k) ----> Cu (r) + H2O (h)

 • Lê Vinh

  Viết CTHH của muối sunfat(SO4) tạo bởi các nguyên tố : Ba,Mg,Na,K,Ca,Al

 • Hoa Lan

  lập PTHH tạo bởi : Na (I) ; CO3 (II)

 • Nguyễn Sơn Ca

  tính hóa trị của nguyên tố Fe có trong FeCl2, Fe(NO3)

 • Thanh Nguyên

  Thực nghiệm cho biết nguyên tố Natri chiếm 59% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố lưu huỳnh (S). Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất ?

  P/s: Trình bày dễ hiểu 1 tí giúp mik nhé !

 • Nguyễn Trung Thành

  Biết S có hóa trị VI . hãy chọn CTHH phù hợp với quy tắc hóa trị sau :

  a) S2O2

  b) S2O3

  c) SO2

  d) SO3

 • Hong Van

  Từ hóa trị của X trong H2X và hóa trị của Y trong Y2O3. hãy lập công thức hóa học của hợp chất được tạo bởi X và Y

 • Hong Van

  Nguyên tử nguyên tố A nặng gấp 4 lần nguyên tử nguyên tố B và nặng hơn nguyên tử Kẽm 43 đ.v.C

  a) Tính nguyên tử khối A và B

  b) Cho biết A, B thuộc các nguyên tố hóa học nào? Viết kí hiệu của các nguyên tố hoá học đó?

  c) Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất gồm B và nhóm nguyên tử OH?

 • bach dang

  Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.

  2) Chọn lí do đúng để giải thích rằng nguyên tử trung hòa về điện tích:

  a. Số proton bằng số nơtron. b. Số proton bằng số electron

  .c. Khối lượng proton bằng khối lương nơtron. d. Số proton xấp xỉ số electron.

  3) Một nguyên tử có 18 electron. Cấu tạo của nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron?

  a. 3 b. 4 c. 5 d. 2

  4) Nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loaị, có cùng:

  a. Số electron (e) ở vỏ nguyên tử. b. Số proton (P) trong hạt nhân.

  c. Số nơtron trong hạt nhân d. Cả a, b , c đều sai.

  5) Các vật thể sau, vật thể nào là vật thể tự nhiên?

  a. Cây đinh b. Cái bàn c. Cây mít. d. Viên phấn.

  6) Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây để phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất ?

  a. Số lượng nguyên tử trong phân tử. b. Nguyên tử khác loại liên kếy với nhau.

  c. Hình dạng của phân tử.

  7) Phép lọc được dùng dể tách một hỗn hợp:

  a. Muối ăn với nước b, muối ăn với đường c.Đường với nước d. Nước với cát.

  8) Những công thức hóa học nào sau đây là hợp chất ;

  a/ MgSO4, Cl2, NH3. b/ Na2O, KOH, HCl. c/ H2, H2O, N2. d/ Cl2, Zn, Mg.

  9) Nguyên tố Mg có hóa trị II công thức hóa học nào sau đây đúng :

  a/ Mg2O3 b/ Mg2O c/ MgO2 d/ MgO

  10) Hăy điền đúng(Đ) hoặc sai (S) vào ô trống:Từ CTHH của K2CO3 cho biết: Hợp chất trên do 3 nguyên tố K, C, O tạo ra.

  Hợp chất trên do 3 nguyên tử K, C, O tạo nên.

  Hợp chất trên có PTK là 138

  Hợp chất trên có PTK là 67

  B/- TỰ LUẬN : Câu 1: Hăy tính hóa trị của nguyên tố Cu, Si, Fe, N trong các hợp chất sau: CuO, SiO2, Fe2O3, NH3

  Câu2: Lập CTHH và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm :

  a. Na và oxi b. Ba và nhóm SO4 (II) c. Mg và nhóm OH ( I )

 • Lê Chí Thiện

  Phân tích mẫu hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi . Kết quả cho thấy cứ 7 phần khối lượng sắt có 3 phần khối lượng oxi.

  a) Viết CTHH và tính PTK của hợp chất

  b) Xác định hóa trị Sắt trg hợp chất