AMBIENT

Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong MgCl2?

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 21/05/2019

Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau : MgCl2 , Cu2 O, AgCl,P2 O5

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • MgCl2: Mg=II, Cl=I

  Cu2O: Cu=I, O=II

  AgCl: Ag=I, Cl=I

  P2O5: P= IV, O= II

  bởi Steven The 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>