AMBIENT

Tính giá trị của m,x,v

bởi minh thuận 22/07/2019

Cho m(g) kẽm tan hết trong lượng vừa đủ 200g dung dịch HCL x%. Kết thúc phản ứng thu được 206,3g dung dịch muối và v lít khí hiđro(đktc)

Viết phương trình phản ứng. Tính giá trị của m,x,v

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • PTHH : Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2

  nZnCl2 = 206,3 / 136 \(\approx1,52\left(mol\right)\)

  Theo PTHH , nH2 = nZnCl2=nzn= 1,52 (mol)

  => V= 1,52 . 22,4 =34,048 (l)

  => m = 1,52 . 65 =98,8 (g)

  Theo PTHH , nHCl = 2nZnCl2=3,04 (mol)

  =>mHCl = 110,96 (g)

  =>x% = \(\dfrac{110,96}{200}.100\%=55,48\%\)

  Hay x=55,48

  Vậy m=98,9

  x=55,48

  V=34,048

  bởi quốc thái 22/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>