YOMEDIA

Tính CM dung dịch thu được khi hòa tan 8g NaOH vào 32g H2O?

Giúp mình nhé!!

Bài 1: Hoà tan m1g bột kẽm cần dùng vừa đủ, m2g ddHCl 14,6%. Phản ứng kết thúc thu được 0,896l khi đktc.

a) Tính m1 và m2

b) Tính nồng độ % của dd thu được sau phản ứng.

Bài 2: Hoà tan 8g NaOH vào 32g H2O. Tính nồng độ %, nồng độ mol của dd thu đc. Biết dH2O=1g/ml, dddNaOH=1,25g/ml

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Bài 1: \(Zn\left(0,04\right)+2HCl\left(0,08\right)\rightarrow ZnCl_2\left(0,04\right)+H_2\left(0,04\right)\)

  \(n_{H_2}=0,04\left(mol\right)\)

  \(TheoPTHH:n_{Zn}=0,04\left(mol\right)\Rightarrow m_1=2,6\left(g\right)\)

  \(n_{HCl}=0,08\left(mol\right)\Rightarrow m_{HCl}=2,92\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_2=\dfrac{2,92.100}{14,6}=20\left(g\right)\)

  \(mddsau=2,6+20-0,04.2=22,52(g)\)

  \(TheoPTHH:n_{ZnCl_2}=0,04\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{ZnCl_2}=\dfrac{0,04.136.100}{22,52}=24,26\%\)

    bởi Nguyễn My 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA