ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính CM của A biết cho Mg và MgCO3 tác dụng với HCl 0,5M?

1. Cho hỗn hợp Mg và MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 0,5M được dd A. Dẫn khí tạo thành lội qua dd Ca(OH)2 dư thì thu được 10g kết tủa và còn 2,8 lít khí không màu (đktc) .

a, Tính thành phần trăm về khối lượng của mỗi chất.

b, Tính CM các chất trong A .

2. Hòa tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp A gồm CaO , CaCO3 bằng dd HCl vừa đủ , thu được dd B và 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) . Đem cô cạn dd B thu được 66,6g muối khan.

a, Xác định khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp A.

b, Xác định khối lượng dd HCl 7,3% cần dùng để hòa tan vừa hết lượng hỗn hợp A nêu trên.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1 :

  Ta có PTHH :

  (1) \(Mg+2HCl->MgCl2+H2\uparrow\)

  (2) \(MgCO3+2HCl->MgCl2+H2O+CO2\uparrow\)

  Vì khí H2 không làm đục nước vôi trong Ca(OH)2 nên nó sẽ không phản ứng

  => khí không màu sau p/ư là H2 => VH2 = 2,8(l) => nH2 = \(\dfrac{2,8}{22,4}=0,125\left(mol\right)\)

  => nMg = 0,125 mol

  Ta có : mkt = mCaCO3 = 10(g) => nCaCO3 = 0,1(mol)

  Ta có PTHH 3 :

  \(CO2+Ca\left(OH\right)2->CaCO3+H2O\)

  0,1mol................................0,1mol

  => nCO2 = 0,1(mol)

  => nMgCO3 = 0,1 (mol)

  a) Ta có :

  %mMg = \(\dfrac{0,125.24}{0,125.24+0,1.84}.100\%\approx26,32\%\)

  %mMgCO3 = 100% - 26,32% = 73,68%

  b) Ta có : nHCl(1) = 2nH2 = 0,25 mol ; nCO2(2) = 2nCo2 = 0,2 mol

  VddHCl = \(\dfrac{0,25+0,2}{0,5}=0,9\left(M\right)\)

  Ta có : nMgCl2(1) = nH2 = 0,125 mol ; nMgCl2(2) = nCo2 = 0,1(mol)

  Ta có : \(CM_{MgCl2}=\dfrac{0,125+0,1}{0,9}=0,25\left(M\right)\)

  Bài 2 :

  Theo đề bài ta có : nCo2 = \(\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

  Ta có PTHH :

  (1) \(CaO+2HCl->CaCl2+H2O\)

  (2) \(CaCO3+2HCl->CaCl2+H2O+CO2\uparrow\)

  0,2mol..........0,4mol..........0,2mol................0,2mol

  DD B thu được là CaCl2

  a) Ta có :

  mCaCl2(2) = 0,2.111 = 22,2(g)

  => mCaCl2(1) = 66,6 - 22,2 = 44,4(g)

  Theo PTHH 1 ta có : nCaO = nCaCl2 = \(\dfrac{44,4}{111}=0,4\left(mol\right)\)

  => Khối lượng mỗi chất trong A là :

  mCaO = 0,4.56 = 22,4(g)

  mCaCO3 = 0,2.100 = 20(g)

  b) ta có : nHCl(1) = 2nCaO = 2.0,4 = 0,8(mol)

  => nHCl = nHCl(1) + nHCl(2) = 0,8 + 0,2 = 1 mol

  => mddHCl = \(\dfrac{1.36,5}{7,3}.100=500\left(g\right)\)

  Vậy..............

    bởi Phượng Nguyễn 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1