YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính CM các chất sau phản ứng khi cho 5,4g nhôm vào 500ml HCl 1,4M?

Cho 5,4g nhôm vào 500ml dung dịch HCL 1,4M. Tính nồng độ mol/l của các chất có trong dung dịch sau phản ứng (coi như thể tích dung dịch không đổi).

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 2Al + 6HCl \(\rightarrow\)2AlCl3 + 3H2 (1)

  nAl=\(\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

  nHCl=0,5.1,4=0,7(mol)

  \(\dfrac{0,2.3}{1}< \dfrac{0,7}{1}\)nên HCl dư 0,7-0,6=0,1(mol) còn Al hết

  theo PTHH ta có:

  nAl=nAlCl3=0,2(mol)

  CM dd AlCl3=\(\dfrac{0,2}{0,5}=0,4M\)

  CM dd HCl=\(\dfrac{0,1}{0,5}=0,2M\)

    bởi Nguyễn Văn Phú 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON