Tính CM Ba(OH)2 đã phản ứng khi hòa tan 100ml HCl 2M với 100ml Ba(OH)2?

bởi Trần Bảo Việt 25/05/2019

hòa tan 100 ml dung dịch HCL 2M vs 100 ml dung dịch bari hidroxit vừa đủ thu dc dung dịch A.Tính nồng độ mol của dung dịch bari hidroxit đã phản ứng và dung dịch A thu được

Câu trả lời (1)

 • \(n_{HCl}=C_M\cdot V=0,1\cdot2=0,2\left(mol\right)\)

  \(Ba\left(OH\right)_2+2HCl\rightarrow BaCl_2+2H_2O\left(1\right)\)

  Theo \(pthh\left(1\right):n_{Ba\left(OH\right)_2}=\dfrac{1}{2}n_{HCl}=\dfrac{1}{2}\cdot0,2=0,1\left(mol\right)\)

  \(n_{BaCl_2}=\dfrac{1}{2}n_{HCl}=\dfrac{1}{2}\cdot0,2=0,1\left(mol\right)\)

  \(V_{d^2\text{ sau pứ }}=0,1+0,1=0,2\left(l\right)\)

  \(\Rightarrow C_{M\left(Ba\left(OH\right)_2\right)}=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,1}{0,1}=1\left(M\right)\\ C_{M\left(BaCl_2\right)}=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,1}{0,2}=0,5\left(M\right)\)

  bởi hoàng thị dung 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan