YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính C% muối sau phản ứng khi cho 26,88 lít CO2 tác dụng với 1 lít NaOH 5%?

Cho 26,88 l CO2 (đktc) tác dụng với 1 lít NaOH 5% (D=1,28g/mol) . Tính nồng độ % muối sau phản ứng

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • PTHH: CO2 + 2NaOH \(\rightarrow\)Na2CO3 + H2O

  Theo pt: .. 1 ....... 2 ................ 1 ......... 1 ..... (mol)

  Theo đề: . 0,8 .... 1,6 ............ 0,8 ...... 0,8 ... (mol)

  \(n_{CO_2}=\dfrac{V_{đktc}}{22,4}=\dfrac{26,88}{22,4}=1,2\left(mol\right)\)

  Đổi: 1l = 1000ml

  \(m_{ddNaOH}=V_{dd}.D=1000.1,28=1280\left(g\right)\)

  \(n_{NaOH}=\dfrac{m_{ddNaOH}.C\%}{100\%.M}=\dfrac{1280.5\%}{100\%.40}=1,6\left(mol\right)\)

  So sánh \(1,2>\dfrac{1,6}{2}\left(1,2>0,8\right)\)

  => CO2 dư, tính theo nNaOH

  mNa2CO3 = n.M = 0,8.106 = 84,8(g)

  mCO2 = n.M = 1,2.44 = 52,8 (g)

  mddsau pứ = mCO2 + mdd NaOH = 52,8 + 1280 = 1332,8 (g)

  C%Na2CO3 = \(\dfrac{m_{Na_2CO_3}}{m_{ddspứ}}.100\%=\dfrac{84,8}{1332,8}.100\%\approx6,36\%\)

    bởi Thần Sầu 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON