Tính C% dung dịch thu được khi trộn 200ml KOH 1M với 300ml KOH 3M?

bởi Nguyễn Thị Thanh 25/04/2019

Bài 1 : Trộn 200 ml KOH 1M vs 300 ml KOH 3M . Tính nồng độ thu đc ?

Bài 2 : Cho 50 gam NaCl vào bao nhiêu gam nước để đc dd NaCl2 25% ?

Bài 3 : Hòa 20,4 g Al2O3 vào 200 g dd H2SO4 9,8 %

a. Tính khối lượng muối tạo thành

b.Tính C% của các dd sau phản ứng

Bài 4 : trộn 400 g dd KOH 10% với 200 g dd KCl 20% đc dd có nồng độ bao nhiêu ?

Câu trả lời (1)

 • BÀI 3:

  Al2O3 +3H2SO4 ----> Al2(SO4)3 + 3H2O;

  1/15---------0,2--------------1/15--------------0,2 (mol)

  a.nAl2O3=\(\dfrac{20,4}{102}=0,2\left(mol\right)\)

  nH2SO4=\(\dfrac{200\cdot9,8}{100\cdot98}=0,2\left(mol\right)\)

  Xét tỉ lệ:\(\dfrac{nAl2O3}{nAl2O3pt}=\dfrac{0,2}{1}>\dfrac{nH2SO4}{nH2SO4pt}=\dfrac{0,2}{3}\)

  Vậy Al2O3 dư. sản phẩm tính theo H2SO4.

  =>nAl2(SO4)3=\(\dfrac{1}{15}\left(mol\right)\)

  => mAl2(SO4)3=\(\dfrac{1}{15}\cdot342=22,8\left(g\right)\)

  b.mdd sau pư=1/15*102+200= 206,8(g)

  => C% ddAl2(SO4)3=\(\dfrac{22,8}{206,8}\cdot100=11,025\%\)

  bởi Lê Thanh Nhật 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan