YOMEDIA

Tính C% dung dịch thu được khi cho 0,35mol Na2CO3.10H2O vào 234,9g H2O?

Bài 1: Hòa tan 0.35 mol Na2CO3 . 10H2O vào 234,9g nước được dd A

a) Tính C% dd A.

b) TÍnh CM dd A.

Bài 2: CHo 47 g K2O vào m g dd KOH 7,93% được dd A có nồng độ 21%. Tìm m.

Bài 3: Cho 100g dd A tác dụng vừa đủ với 100g dd của một muối sắt clorua. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a g chất kết tủa X và 186,625g dd B. Xác đinh công thức của X và của muối sắt clorua.

Bài 4: Cho 200g dd Ba(OH)2 18,17% vào 500g dd hỗn hợp Fe2(SO4)3 4% và CuSO4 2%. Sau khi kết thúc tất cả các phản ứng được kết tủa B và dd C.

a) Tính khối lượng kết tủa B và C% các chất trong dd C.

b) Lấy B rửa sạch và nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn.

  bởi Chai Chai 20/05/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1.

  mNa2CO3.10H2O=286.0,35=100,1(g)

  Ta có:

  nNa2CO3=nNa2CO3.10H2O=0,35(mol)

  mNa2CO3=106.0,35=37,1(g)

  C% dd Na2CO3=\(\dfrac{37,1}{100,1+234,9}.100\%=11,07\%\)

  b;

  VH2O=234,9.1=234,9(ml)

  VH2O trong Na2CO3.10H2O=3,5.18.1=63(ml)

  CM Na2CO3=\(\dfrac{0,35}{0,063+0,2349}=1,16M\)

    bởi Phan thi Tâm 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA