YOMEDIA

Tính C% dung dịch sau phản ứng khi cho m(g) Fe tác dụng với 300g HCl 10%?

bởi Thùy Trang 02/05/2019

Cho m (g) Fe tác dụng vừa đủ vouws 300g dung dịch HCl 10% .tính C % dung dịch sau phản ứng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nHCl = \(\dfrac{300.10}{100.36,5}\simeq0,82\left(mol\right)\)

  PTHH:

  Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2\(\uparrow\)

  0,41.....0,82.............0,41........0,41 (mol)

  Dung dịch sau phản ứng là dung dịch FeCl2

  Theo PTHH, ta có: m\(FeCl_2\) = 0,41 . 127 = 52,07(gam)

  và: mdd sau pứ = 0,41 . 56 + 300 - 0,41 . 2 = 322,14(gam)

  Vậy: C% \(FeCl_2\) \(\dfrac{52,07}{322,14}.100\%\simeq16,16\%\)

  bởi Hoàng Công 02/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>