AMBIENT

Tính C% của axit biết 32g Fe2O3 tan trong 200g HNO3?

bởi Nguyễn Sơn Ca 13/05/2019

32g Fe2O3 tan trong 200g HNO3

a, Tính C% của dd axit.

b, Tính C% của dd muối biết D của dd axit là 1,1. Hãy tính Cm của 2 dd trên.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) \(C\%=\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\%=\dfrac{32}{200}.100\%=16\%\)

  b) Ta có : \(C_M=\dfrac{n}{V}=\dfrac{1000n}{V}\)

  Mà : \(n=\dfrac{m_{ct}}{M}\); \(V=\dfrac{m_{dd}}{D}\)

  \(\Rightarrow C_M=\dfrac{m_{ct}.1000}{M}.\dfrac{D}{m_{dd}}=\dfrac{1000m_{ct}.D}{M.m_{dd}}\)

  Có: \(m_{ct}=\dfrac{C\%.m_{dd}}{100\%}\)

  \(\Rightarrow C_M=\dfrac{1000D}{M.m_{dd}}.\dfrac{C\%.m_{dd}}{100}=\dfrac{10D}{M}.C\%\)

  Ta có công thức : \(C_M=\dfrac{10D}{M}.C\%\)

  \(\Leftrightarrow C\%=\dfrac{M}{10D}.C_M\)

  Dựa vào công thức đã cho để làm nhé !

  bởi Phạm Văn Hưng 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>