YOMEDIA

Tính c% chất có trong dung dịch sau phản ứng

cho 8.125 gam kẽm tác dụng với 250 gam dung dịch axit hcl 7.3 %

a, tính thẻ tích khí hidroo thu được ở dktc .

b, tính c% chất có trong dung dịch sau phản ứng

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • a, PTHH: Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2

  Ta có: \(n_{Zn}=\dfrac{8,125}{65}=0,125\left(mol\right)\\ m_{HCl}=\dfrac{250.7,3}{100}=18,25\left(g\right)\\ =>n_{HCl}=\dfrac{18,25}{36,5}=0,5\left(mol\right)\)

  => \(\dfrac{0,125}{1}< \dfrac{0,5}{2}\)

  => Zn hết, HCl dư tính theo Zn.

  => \(n_{H_2}=n_{Zn}=0,125\left(mol\right)\\ =>V_{H_2\left(đktc\right)}=0,125.22,4=2,8\left(l\right)\)

  b, Chất có trong dd sau khi phản ứng kết thúc là HCl và ZnCl2.
  Ta có: \(m_{H_2}=0,125.2=0,25\left(g\right)\\ n_{ZnCl_2}=n_{Zn}=0,125\left(mol\right)\\ =>m_{ZnCl_2}=0,125.136=17\left(g\right)\\ n_{HCl\left(f.ứ\right)}=2.0,125=0,25\left(mol\right)\\ =>n_{HCl\left(dư\right)}=0,5-0,25=0,25\left(mol\right)\\ =>m_{HCl\left(dư\right)}=0,25.36,5=9,125\left(g\right)\)

  Ta có: \(m_{ddsau-phản-ứng}=8,125+250-0,25=258,875\left(g\right)\)

  Nồng đô phần trăm các chất thu dc sau khi phản ứng kết thúc:

  \(C\%_{ddZnCl_2}=\dfrac{17}{258,875}.100\approx6,567\%\)

  \(C\%_{ddHCl\left(dư\right)}=\dfrac{9,125}{258,875}.100\approx3,525\%\)

    bởi Hoàng Thu Uyên 25/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA