AMBIENT

Tìm X biết X có tổng số hạt là 28, số hạt không mang điện chiếm 35,7%?

bởi Hương Lan 23/04/2019

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt là 28. Trong đó,số hạt không mang điện chiếm khoảng 35,7% . Tìm nguyên tố X

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài, ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}e+p+n=28\\\%n=35,7\%\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow n=28.35,7\%=9,996\)

  \(e=p\) (Nguyên tử trung hòa về điện) nên:

  \(\Rightarrow2p=28-n=28-9,996=18,004\)

  \(\Rightarrow e=p=\dfrac{18,004}{2}=9,002\)

  Vậy nguyên tố X là: Flo (F)

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>