Thể tích khí Clo cần dùng

bởi Spider man 22/07/2019

Hòa tan hoàn toàn 11,2g một kim loại M chưa rõ hóa trị bằng khí Clorua dư được 32,5 g muối

a) Xác định tên kim loại

b) Thể tích khí Clo cần dùng

Câu trả lời (1)

 • \(a) \) Đặt n là hóa trị của M

  \(PTHH: 2M + nCl2 --> 2MCln \)

  \(n_M = \dfrac{11,2}{M} (mol)\)

  \(n\)MCln tạo thành = \(\dfrac{32,5}{M+35,5.n}\) \((mol)\)

  Theo PTHH: \(2.n_M =2.n\)MCln

  \(<=> \dfrac{11,2}{M} = \dfrac{32,5}{M+35,5.n}\)

  \(<=> 11,2M + 397,6n = 32,5M\)

  \(<=> 397,6n = 21,3M \)

  \(<=> M= \dfrac{56}{3}.n\)

  Vì n là hóa trị của M nên giá trị của n có thể đạt từ I \(\rightarrow\) IV

  n 1 2 3 4
  M 18,66 37,33 56 74,66

  ......................(nhận)........

  Vậy kim loại M là Sắt (Fe) và n = 3

  \(b) n\)Fe = \(\dfrac{11,2}{56} = 0,2 (mol)\)

  Theo PTHH: nCl2 = \(\dfrac{3}{2}\)\(.\)nFe = \(0,3 (mol)\)

  \(=>V\)Cl2 đã dùng = \(0,3.22,4=6,72 (l)\)

  Vậy thể tích khí Clo đã dùng là 6,72 lít

  bởi Minh Đức Trần 22/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan