Thể tích H2 thu được khi cho Mg + h2so4

bởi Thu Hang 21/09/2018

Cho 4,8g Mg pứ với dung dịch chứa 14,7g H2SO4 . Tính V H2 thu được

Câu trả lời (1)

 • PTHH: Mg+H2SO4-----> MgSO4+H2

  \(n_{Mg}=\dfrac{4,8}{24}=0,2\) mol

  \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{14,7}{98}=0,15\) mol

  Ta có tỉ lệ: \(\dfrac{0,2}{1}< \dfrac{0,15}{1}\)

  ----> Tính theo H2SO4

  Theo pt: \(n_{H_2}=n_{H_2SO_4}=0,15\) mol

  => VH2= 0,15.22,4= 3,36 l

  bởi nguyễn huyền 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan