Số phân tử HCl cần dùng để tác dụng với 3,612.10^23 phân tử Magie oxit?

bởi Bảo Lộc 26/04/2019

BT1:Ở đktc 11,2 lít khí SO2 nặng hơn cùng thể tích khí X là 10 gam. X là chất khí thường gặp.xác định X.

BT2: Cần lấy khối lượng nước là bao nhiêu để trong đó có số ptử bằng số ptử có trong 49g H2SO4.

BT3: Cho 3,612.1023 ptử Magie oxit tác dụng vừa đủ vs HCl:

a) Tính số ptử axit cần dùng.

b) Tính số ptử muối Mg Clo tạo thành.

c) Tính số ng tử Hidro và Oxi tạo thành.

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan