AMBIENT

Phương pháp nhận biết NaOH, H2SO4, Na2SO4?

bởi Spider man 26/04/2019

Hãy phân biệt các chất sau:

a. Có 4 bình đựng riêng biệt các khí sau: không khí, khí oxi, khí hidro, khí cacbonic.

b. Có 3 lọ mất nhãn đựng dd: NaOH, H2SO4, NaSO4.

c. Có 3 gói bột mất nhãn chứa các chất sau: Na2O, SO3, MgO.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

  Cho các khí trên qua nước vôi trong Ca(OH)2 dư, khí nào làm đục nước vôi trong là khí CO2.

  Ca(OH)2+CO2→CaCO3↓+H2O

  Lấy que đóm đầu có than hồng cho vào các khí còn lại, khí nào làm bùng cháy que đóm, khí đó là khí oxi.

  Cho các khí còn lại qua CuO nung nóng, khí nào làm xuất hiện Cu (màu đỏ) là khí H2.

  H2+CuO⟶Cu+H2O

  ( màu đen ) (màu đỏ )

  (Hoặc khí nào cháy được trong không khí là khí hiđro)

  Khí còn lại không làm đổi màu CuO là không khí.

  bởi Vương Quốc Huy 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>