Phương pháp hóa học tách 3 muối KCl, AlCl3, FeCl3 ra khỏi nhau ?

bởi Lê Vinh 14/05/2019

Bằng phương pháp hóa học háy tách 3 muối KCl, AlCl3, FeCl3 ra khỏi nhau trong một dung dịch

Câu trả lời (1)

 • Cách thức tách như sau:
  - Đầu tiên: Thổi NH3 đến dư vào dung dịch, khi đó sẽ xảy ra phản ứng:
  +) AlCl3 + NH3 + H2O = Al(OH)3 + NH4Cl
  +) FeCl3 + NH3 + H2O = Fe(OH)3 + NH4Cl
  Khi đó, trong dung dịch sẽ có KCl và NH4Cl, cô cạn dung dịch ta thu được KCl và NH4Cl. Nung nóng muối khan ta có:
  NH4Cl = NH3 + HCl ---> Thu được KCl với khối lượng không đổi.

  - 2 chất rắn là Al(OH)3 và Fe(OH)3 cho vào NaOH dư ta có Al(OH)3 sẽ tan còn Fe(OH)3 cho tác dụng với HCl sau đó cô cạn dung dịch thu được FeCl3 với khối lượng không đổi.

  - Dung dịch NaAlO2 tác dụng với HCl thu được dung dịch NaCl và AlCl3. Cho NH3 vào dung dịch ta thu được Al(OH)3. Cho tác dụng với HCl rồi cô cạn thu được AlCl3

  bởi Lê Thùy Tiên 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan