AMBIENT

Phân loại hợp chất vô cơ?

bởi Mai Đào 13/05/2019

Đề bài: Hoàn thành bảng sau: Gọi tên hợp chất? Phân loại hợp chất vô cơ? Xác định phân tử khối? Hóa trị của nguyên tố và nhóm nguyên tố

Kí hiệu hợp chất: HCI

Tên hợp chất:

Phân loại hợp chất:

Phân tử khối:

Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

Kí hiệu hợp chất: H2SO4

Tên hợp chất:

Phân loại hợp chất:

Phân tử khối:

Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

Kí hiệu hợp chất: HNO4

Tên hợp chất:

Phân loại hợp chất:

Phân tử khối:

Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

Kí hiệu hợp chất: H3PO4

Tên hợp chất:

Phân loại hợp chất:

Phân tử khối:

Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

Kí hiệu hợp chất: NaOH

Tên hợp chất:

Phân loại hợp chất:

Phân tử khối:

Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

Kí hiệu hợp chất: KOH

Phân loại hợp chất:

Phân tử khối:

Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

Kí hiệu hợp chất: Ca ( OH )2

Tên hợp chất:

Phân loại hợp chất:

Phân tử khối:

Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

Kí hiệu hợp chất: Ba(OH)2

Phân loại hợp chất:

Phân tử khối:

Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

Các bác giúp e vs, hứa sẽ tick, e cảm ơn nhiều ak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Kí hiệu hợp chất: HCI

  Tên hợp chất: + khí hidroclorua

  +axit clohidric

  Phân loại hợp chất: axit (hợp chất vô cơ)

  Phân tử khối:\(PTK_{HCl}=1+35,5=36,5\left(đVc\right)\)

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố: \(H^+;Cl^-\) (H có thể là pkim nhưng nó cx đc xem là một kim loại : trong dãy điện hóa H cx đc xếp: Cl : phi kim)

  Kí hiệu hợp chất: H2SO4

  Tên hợp chất: axit sunfuric

  Phân loại hợp chất: axit

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: HNO4

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất: hợp chất vô cơ(axit)

  Phân tử khối: \(PTK_{H_2SO_4}=1.2+32+16.4=98\left(đVc\right)\)

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:\(H^+;S^{4+};O^{2-}\)

  Kí hiệu hợp chất: H3PO4

  Tên hợp chất: Axxit photphoric

  Phân loại hợp chất:hợp chất vô cơ(axit)

  Phân tử khối:\(PTK_{H_3PO_4}=1.3+31+16.4=98\left(đVc\right)\)

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:\(H^+;P^{5+};O^{2-}\)

  Kí hiệu hợp chất: NaOH

  Tên hợp chất: Natri hidroxit

  Phân loại hợp chất:hợp chất vô cơ(bazo)

  Phân tử khối:\(PTK_{NaOH}=23+16+1=40\left(đVc\right)\)

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:\(Na^+;OH^-\)

  Kí hiệu hợp chất: KOH(kali hidroxit)

  Phân loại hợp chất:hợp chất vô cơ(bazo)

  Phân tử khối:\(PTK_{KOH}=39+16+1=56\left(đVc\right)\)

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:\(K^+;OH^-\)

  Kí hiệu hợp chất: Ca ( OH )2: Canxi hidroxit

  Tên hợp chất: Canxi hidroxit

  Phân loại hợp chất: hợp chất vô cơ (bazo)

  Phân tử khối:\(PTK_{Ca\left(OH\right)_2}=40+\left(16+1\right).2=74\left(đVc\right)\)

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:\(Ca^{2+};OH^-\)

  Kí hiệu hợp chất: Ba(OH)2 :Bari hidroxit

  Phân loại hợp chất:hợp chất vô cơ:(bazo)

  Phân tử khối:\(PTK_{Ba\left(OH\right)_2}=137+\left(16+1\right).2=171\left(đVc\right)\)

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:\(Ba^{2+};OH^-\)

  bởi Trần Đình Nhã Thy 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>