AMBIENT

Phân loại các chất Ca(HCO3)2, Ca(HSO4)2 và Na2SO3?

bởi Co Nan 08/05/2019

Phân loại các chất sau:

\(Ca\left(HSO_4\right)_2\), \(Ca\left(HCO_3\right)_2\), \(Na_2SO_3\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Muối axit: \(Ca\left(HSO_4\right)_2\), \(Ca\left(HCO_3\right)_2\)

    Muối trung hòa: \(Na_2SO_3\)

    bởi Trần Quốc Sanh 08/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>