YOMEDIA

Phải rót thêm bao nhiêu lít dung dịch H2SO4 8M vào 500 ml nước để thu được dung dịch H2SO4 2M

bởi Nguyễn Trung Thành 04/04/2019

Phải rót thêm bao nhiêu lít dung dịch H2SO4 8M vào 500 ml nước để thu được dung dịch H2SO4 2M

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi a là thể tích dung dich H2SO4 cần thêm vào.

  Ta có: \(n_{H_2SO_4}\left(bđ\right)=8a\left(mol\right)\)

  Khi thêm H2O vào dung dich H2SO4 thì lượng chất tan có trong dung dịch ban đầu không thay đổi.

  \(\Rightarrow n_{H_2SO_4}\left(sau\right)=n_{H_2SO_4}\left(bđ\right)=8a\left(mol\right)\)

  Theo đề, khi thêm dung dịch H2SO4 trên vào 500 ml H2O thì thu được dung dịch H2SO4 có nồng độ 2M

  Ta có: \(2=\dfrac{8a}{a+0,5}\)

  \(\Rightarrow a=\dfrac{1}{6}\)

  Vậy cần thêm \(\dfrac{1}{6}\) lít dung dich H2SO4

  bởi Thủy Lona's 04/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA