YOMEDIA
IN_IMAGE

Nêu ý nghĩa của công thức Na2CO3?

TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Công thức hóa học nào sau đây là công thức của hợp chất:
A. C B. NO2 C. Ca D. N2
Câu 2: Để chỉ hai phân tử Hiđro ta viết.
A. H2 B. 2H C. 2H2 D. 4H
Câu 3: Công thức hóa học của axit nitric (biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:
A. HNO3 B. H3NO C. H2NO D. HN3O
Câu 4: Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất nguyên tố Y với H: XO, YH2. Công thức đúng của hợp chất XY là:
A. X2Y3 B. XY C. X3Y2 D. X2Y
Câu 5: Từ CTHH Na2CO3. Cho biết ý nào sau đây đúng.
A. Hợp chất trên do 3 nguyên tố là: Na, C, O tạo nên
B. Hợp chất trên do 3 nguyên tử Na, C, O tạo nên
C. Hợp chất trên do nguyên tử Na và nhóm (CO3) tạo nên.
D. Cả a, b, c dều đúng
Câu 6: Nguyên tử của một nguyên tố có sỐ p = 7 nên số lớp e và số e
A. 5,2 B. 3,4 C. 2,5 D. 2,4

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • 1b 2c 3d 4b 5a 6ko có đáp án

    tick nếu đúng

      bởi Nguyen Tung 11/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON