Lập CTHH của hợp chất có 27,38% Na, 1,19% H ,14,29% C và 57,14%O?

bởi Nguyễn Xuân Ngạn 21/05/2019

Lập CTHH của hợp chất có27,38% Na ; 1,19% H ,14,29% C; 57,14% O

Câu trả lời (1)

 • Gọi chỉ số của Na là x, H là y,C là z,O là t

  CTHH của hợp chất là NaxHyCzOt

  Ta có: x:y:z:t=\(\dfrac{\%m_{Na}}{M_{Na}}:\dfrac{\%m_H}{M_H}:\dfrac{\%m_C}{M_C}:\dfrac{\%m_O}{M_O}\)

  =\(\dfrac{27,38}{23}:\dfrac{1,19}{1}:\dfrac{14,29}{12}:\dfrac{57.14}{16}\)

  =1:1:1:4

  Vậy CTHH của hợp chất là :\(NaHCO_4\)

  bởi Nguyễn Hiệp 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan