YOMEDIA
VIDEO

Lập công thức hóa học biêt trong đó có 1 nguyên tử O, 3 nguyên tử C, 8 nguyên tử H

A. C3H8O

B. CHO

C. C3HO

D. C3HO8

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Đáp án A

    bởi Trinh Hung 29/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • 1 dung dịch có chứa 26.5g NaCl trong 75g nước ở 20°c hãy xác định NaCl nói trên là bão hòa hay chưa bão hòa biết độ tan của NaCl trong nước ở 20°c là 36g

  30/08/2020 |   2 Trả lời

 • giup em vs 

   

  25/08/2020 |   3 Trả lời

 • Hợp chất XOcó %x= 40%

  tính phân tử khối của hợp chất

  xác định cthh của hợp chất

  24/08/2020 |   1 Trả lời

 • hòa tan hoàn toanf24g hh FeO VÀ MgO cần dùng 200g đ H2SO4 19.6%

  a)viết pt

  b) tính % khối lượng mỗi oxít có trong hh đầu

  17/08/2020 |   1 Trả lời

 •  1 Một hợp chất có công thức là XO2  trong đó X chiếm 50% theo khối lượng  Xác định Công thức hóa học của XO2 nêu ý nghĩa  công thức hóa học vừa xác định

  Mng giúp e với ạ

  17/08/2020 |   2 Trả lời

 • Câu 1: cho 31g natri oxit vào 27g nước. tính kl sản phẩm và chất còn dư sau phản ứng.
  Câu 2: Cho 7,8g một kim loại hóa trị I tác dụng vừa đủ với 3,6g H20. Tìm tên kim loại đó
  Câu 3 : Cho 13g Zn vào một dd chứa 0,5mol axit clohidrir. Tính thể tích của khí Hidro
  Câu 4: Người ta cho 4,8g một kim loại hóa trị (II) tác dụng với H2SO4 dư thu đc 44,8 lít khí ở đkxd. Xác định kim loại A?
  Giúp mình với ;))

  21/06/2020 |   0 Trả lời

 • Câu 1: khí H2 cháy trong khí O2 tạo nước theo phản ứng: 2H2 + O2 ----> 2H2O. Muốn thu được 22,5 g nước thì thể tích khí H(đktc) cần phải đốt là:

  A. 1,12 lít

  B. 2,24 lít

  C. 3,36 lít

  D. 4,48 lít

  Câu 2: Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí:

  A. sự gỉ của các vật dụng bằng sắt

  B. sự cháy của than, củi, bếp ga

  C. sự quang hợp của cây xanh

  D. sự hô hấp của động vật

  Câu 3Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KClO3 hay KMnO4 vì lý do nào sau đây?

  A. dễ kiếm, rẻ tiền

  B. giàu oxi và dễ phân hủy ra oxi

  C. phù hợp với thiết bị hiện đại

  D. không độc hại

  Câu 4: người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là nhờ dựa vào tính chất:

  A. khí oxi nhẹ hơn không khí

  B. khí oxi nặng hơn không khí

  C. khí oxi dễ trộn lẫn với không khí

  D. khí oxi ít tan trong nước

  Câu 5dãy chỉ gồm các oxit axit là:

  A. CO, P2O, SO, N2O

  B. CO, SO, P2O5 , Na2O

  C. FeO , Mn2O7 , SiO2 , Fe2O3

  D. Na2O , BaO , H2O , ZnO

  Câu 6Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng hóa hợp:

  A. 3Fe + 3O----> Fe3O4

  B. 3S + 2O-----> 2SO4

  C. 2P + 2O2 ------> P2O5

  D. CuO + H------> Cu + H2O

  Câu 7: Thành phần theo thể tích của không khí là:

  A. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác

  B. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi

  C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác

  D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ

  Câu 8: Nếu đốt cháy 2,4 gam Cacbon trong 4,8 gam oxi thì thu được tối đa bao nhiêu gam khí CO2

  A. 6,6 gam

  B.6,5 gam

  C. 6,4 gam

  D.6,3 gam

  Câu 9: khi phân hủy có xúc tác 122,5g KClO3 thể tích khí oxi thu được là:

  A. 33,6 lít

  B.3,36 lít

  C.11,2 lít

  D.1,12 lít

  Câu 10: Cho các chất sau:

  1 FeO

  2 KClO3

  3 H2O

  4 KMnO4

  5 CaCO3

  những chất được dùng để điều chế Oxi trong phòng thí nghiệm là:

  A. 2 4

  B. 2 3 5

  C. 2 3

  D. 2 4 5

  Câu 11: các câu sau, câu nào đúng khi định nghĩa dung dịch

  A.dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất rắn và chất lỏng

  B.dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất khí và chất lỏng

  C.dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của hai chất lỏng

  D.dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi

  Câu 12chọn câu đúng khi nói về độ tan

  độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:

  A.số gam chất đó tan trong 100 gam dung dịch

  B.số gam chất đó tan trong 100 gam dung môi

  C.số gam chất đó tan trong nước tạo ra 100 gam dung dịch

  D.số gam chất đó tan trong 100 gam nước để tạo dung dịch bão hòa

  Câu 13: hòa tan 98 gam H2SO4 vào 18 gam nước, nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:

  A.84,22%

  B.84,15%

  C.84,25%

  D.84,48%

  Câu 14: hòa tan 117 gam NaCl vào nước để được 1,25 lít dung dịch, dung dịch thu được có nồng độ mol là:

  A. 1,5 M

  B. 1,6 M

  C. 1,7 M

  D. 1,8 M

  Câu 15: ở 20 độ C độ tan của dung dịch muối ăn là 36 g, nồng độ phần trăm của dung dịch muối ăn bão hòa ở 20 độ C là:

  A.25%

  B.22,32%

  C.26,4%

  D.25,47%

  Câu 16: cho khí H2 tác dụng với CuO đun nóng thu được 6,4 gam Cu, khối lượng CuO đã tham gia phản ứng là:

  A.8g

  B.80g

  C.4g

  D.40g

  Câu 17: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế:

  A.2KClO3 ---> 2KCl + O2

  B.SO3 + H2O ---> H2SO4

  C.Fe +2HCl ---> FeCl2 + H2O

  D.O2 + 2H2 ---> 2H2O

  Câu 18người ta điều chế 24 gam đồng bằng cách dùng H2 khử CuO. Thể tích khí H(đktc) đã dùng là:

  A.8,4 lít

  B.12,6 lít

  C.4,2 lít

  D.16,8 lít

  Câu 19hòa tan 4 gam NaOH vào nước để được 0,4 lít dung dịch NaOH nồng độ mol của dung dịch thu được là:

  A.0,22M

  B.0,23M

  C.0,24M

  D.0.25M

  Câu 20phần trăm khối lượng của Cu trong CuO là:

  A. 40%

  B. 60%

  C. 70%

  D. 80%

  17/06/2020 |   0 Trả lời

 • Cho 1,62 gam Nhôm tác dụng vừa đủ với axit Clohidric 10% thu đc Nhôm clorua và khí hiđro ở đktc

  a)  Viết pthh

  b)  Tính khối lượng của dd axit clohiđric đã dùng

  c)  Tính C% của Nhôm clorua thu đc sau phản ứng

  14/06/2020 |   0 Trả lời

 • Dẫn khí hidro đi qua 26,2 g hỗn hợp A gồm CuO và Al2O3. Sau phản ứng thu được 9 g H2O.

  a) Viết PTHH

  b) Tính khối lượng của mỗi kim loại tạo thành sau phản ứng.

  02/06/2020 |   0 Trả lời

 • a) Khí Clo: Cl

  b) Canxi cacbonat: CaCO    

  29/05/2020 |   1 Trả lời

 • a) Ba (II) và O (II)     

  b) Fe(III) và SO4(II)

  29/05/2020 |   1 Trả lời

 • a. Xay tiêu

  b. Hiện tượng ma trơi

  c. Mưa axit

  d. Đồ ăn để lâu ngày bị ôi thiu

  e. Cáo đổi hướng chạy nên chó không đuổi theo được

  A. d,e

  B. b,c,d

  C. a,d

  D. b,c

  29/05/2020 |   1 Trả lời

 • A. Hiện tượng vật lí là hiện tượng biến đổi mà vẫn giữ nguyên chất ban đầu

  B. Hiện tưỡng hóa học là là hiện tượng biến đổi tạo ra chất mới

  C. Thủy triều là hiện tượng hóa học

  D. Băng tan là hiện tượng vật lí

  29/05/2020 |   1 Trả lời

 • A. C3H8O

  B. CHO

  C. C3HO

  D. C3HO8

  28/05/2020 |   1 Trả lời

 • A. Có 3 ý nghĩa của CTHH

  B. Công thức của kẽm clorua là ZnCl2

  C. Axit sunfuric HSO4

  D. KCl là hợp chất vô cơ

  29/05/2020 |   1 Trả lời

 • A. 3 phân tử clo

  B. 3 nguyên tử clo

  C. Clo có hóa trị III

  D. Tất cả đáp án

  29/05/2020 |   1 Trả lời

 • A. %mNa = 29,27%

  B. %mNa = 3,66%

  C. %mNa = 27,27%

  D. %mNa = 39%

  29/05/2020 |   1 Trả lời

 • A. Hóa trị của C ở CO là IV

  B. Quy tắc hóa trị x.a = y.b

  C. CTHH có 2 ý nghĩa

  D. Tất cả đáp án

  29/05/2020 |   1 Trả lời

 • A. II, IV, IV

  B. II, III, V

  C. III, V, IV

  D. I, II, III

  28/05/2020 |   1 Trả lời

 • A. CO

  B. CO2

  C. CO3

  D. C2O

  28/05/2020 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1