Lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng Na2O + H2O -> NaOH

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 25/02/2019

Lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau và cho biết trong các sản phẩm tạo thành chất nào là oxit? Chất nào là axit? Chất nào là bazơ

a/ Na2O + H2O -> NaOH

b/ SO2 + O2 ->SO3

c/ SO3 + H2O -> H2SO4

d/ Fe(OH)3 -> Fe2O3 + H2O

Câu trả lời (1)

 • Na2O + H2O \(\rightarrow\) 2NaOH ( bazo )

  \(2SO_2+O_2\xrightarrow[V_2O_5]{t^o}2SO_3\) ( oxit axit )

  SO3 + H2O \(\rightarrow\) H2SO4

  \(2Fe\left(OH\right)_3\underrightarrow{t^o}Fe_2O_3+3H_2O\) ( oxit bazo )

  bởi Ngọc Thiện 25/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan