Làm sao nhận biết MgCl2, K2CO3, NaBr, NaOH, NH4I, HCl ?

bởi Bánh Mì 21/09/2018

Không dùng thuốc thử khác, hãy phân biệt các dung dịch MgCl2,K2CO3,NaBr, NaOH,NH4I,HCl

Câu trả lời (1)

 • + Cho lần lượt các mẫu thử các chất trên tác dụng với nhau:

  -> Tạo 2 kết tủa trắng: MgCl2

  MgCl2 + K2CO3 -> MgCO3↓ + 2KCl

  MgCl2 + 2NaOH -> Mg(OH)2↓ + 2NaCl

  -> Tạo 1 kết tủa trắng, 1 khí không mùi: K2CO3

  K2CO3 + MgCl2 -> MgCO3↓ + 2KCl

  K2CO3 + 2HCl -> 2KCl + H2O + CO2↑

  -> Tạo 1 kết tủa trắng, 1 khí mùi khai: NaOH

  2NaOH + MgCl2 -> Mg(OH)2 + 2NaCl

  NaOH + NH4I -> NaI + NH3↑ + H2O

  -> Tạo 1 khí mùi khai: NH4I

  NH4I + NaOH -> NaI + NH3↑ + H2O

  -> Tạo 1 khí không mùi: HCl

  2HCl + K2CO3 -> 2KCl + H2O + CO2

  -> Không hiện tượng: NaBr
  Nguồn:
  bởi Nguyễn Thị Thuý Quyên 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan