AMBIENT

Khái niệm về oxit , axit , bazo , muối?

bởi Truc Ly 20/05/2019

Khái niện về oxit , axit , bazo , muối . Cho 3 ví dụ . phân loại các hóa chất trên

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • * -Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

  -Phân loại : +oxit bazơ

  +oxit axit

  +oxit trung tính: CO, NO

  +oxit lưỡng tính: \(ZnO,Cr_2O_3,Al_2O_3\)

  * -Axit :Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại.

  -Phân loại :

  + Axit không có oxi: HCl, H2S, HBr, HI, HF...

  + Axit có oxi: H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3...

  * -Bazơ: Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit(- OH) -Phân loại:

  + Bazơ tan trong nước : NaOH, KOH, \(Ca\left(OH\right)_2,Ba\left(OH\right)_2\)

  *+Bazơ không tan trong nước: Cu(OH)2, Mg(OH)2...

  * -Muối:Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit

  -Phân loại:

  +Muối trung hoà: Là muối mà gốc axit không có nguyên tử hiđro có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại.

  +Muối axit: Là muối mà trong đó gốc a xit còn nguyên tử hiđro chưa được thay thế bằng nguyên tử kim loại.

  bởi Đẹp Chai Sóc 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>