AMBIENT

K2O ---> KOH?

-->

Hoàn thành chuỗi phản ứng K ---> K2O ---> KOH?

bởi Trieu Tien 24/04/2019

a, K --------> K2O --------> KOH

b, P ------> P2O5 -------->H3PO4

c,
Na Na2O NaOH

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) 4K + O2 --to--> 2K2O

  K2O + H2O ----> 2KOH

  b) 4P + 5O2 --to--> 2P2O5

  P2O5 + 3H2O ----> 2H3PO4

  c) 2Na +2H2O ----> 2NaOH + H2\(\uparrow\)

  4Na + O2 --to--> 2Na2O

  bởi vũ thị thu huyền 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>