Hóa trị là gì?

bởi Lan Anh 08/05/2019

Bài 1 :

a ) Hoá trị của một nguyên tố ( hay nhóm nguyên tử ) là gì ?

b ) Khi xác định hoá trị , lấy hoá trị của nguyên tố nào làm đơn vị , nguyên tố nào là hai đơn vị ?

Câu trả lời (1)

  • a;Hóa trị là của một nguyên tố được xác định bằng số liên kết hóa học mà một nguyên tử của nguyên tố đó tạo nên trong phân tử.

    b;

    Lấy hóa trị của H làm 1 đơn vị,O là 2 đơn vị

    bởi đào ngọc bích 08/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan