hóa học cân bằng phương trình

bởi Nguyễn Toàn Thắng 06/12/2018

Ca(OH)+ H3PO4  - - - > ? +H2O

Câu trả lời (3)

 • 3Ca(OH)2+2H3PO4---) CaHPO4+ 6H2O

  mk nghĩ thế bn ak

  bởi Bùi Loan 06/12/2018
  Like (3) Báo cáo sai phạm
 • 3Ca(OH)2+2H3PO4---->Ca3(PO4)2+6H2O

  Đúng 100%

  bởi Dương Thị Yến Nhi 08/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • cảm ơn các bạn nhiều

   

  bởi Nguyễn Toàn Thắng 11/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 • Lê Thị Thùy Dương

  Cho 10g CaCO3 vào 200g dung dịch HCl 5%. Viết PTHH. Tính nồng độ % các chất trong dung dịch?smiley

 • Hắc Công Tử

  nung nóng kali clorat (có chất súc tác) chất này bị phân hủy tạo thành kali clorua và oxi

  tính khối lượng kali clorat cần thiết để sinh ra 1  lượng oxi đủ dốt cháy hết 3,6 g cacbon 

 • Nguyễn Đức

  a,khử hết 5,8g một oxit sắt (FexOy) cần dùng 2,24 lít H2(đktc).Tìm CTHH của oxit đó

  b,Xác định CTHH của CxHY biết %H bằng 14,29% và còn lại là %C và dCXHy/Hbằng 21

 • Allen Walker

  Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau:

     a) 0,6N nguyên tử O;    1,8N nguyên tử N2;    0,9N nguyên tử H;

     1,5N phân tử H2;    0,15N phân tử O2;    0,05N nguyên tử C;

     b) 24.1023 phân tử H2O;    1,44.1023 phân tử CO2

     0,66.1023 phân tử C12H22O11 (đường)

 • Allen Walker

  Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong lượng chất sau:

     - 0,1 mol nguyên tử H    - 0,15 mol phân tử CO2;

     - 10 mol phân tử H2O;    - 0,01 mol phân tử H2;

     - 0,24 mol phân tử Fe;    - 1,44 mol nguyên tử C;

 • Midoriya Izuku

  Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axitclohidric HCl tạo ra chất kẽm clorua ZnCl2 và khí H2 như sau;

  Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

     Hãy chọn những từ và cụm từ thích hợp, rồi điền vào chỗ trống trong hai câu sau đây mô tả phản ứng này:

      "Mỗi phản ứng xảy ra với một ... và hai ... Sau phản ứng tạo ra một ... và một ..."

   

 • Midoriya Izuku

  Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí hidro H2 và khí clo Cl2 tạo ra axit clohidric HCl.

  Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

     Hãy cho biết:

     a) Tên các chất phản ứng và sản phẩm?

     b) Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào? Phân tử nào biến đổi, phân tử nào được tạo ra?

     c) Trước và sau phản ứng số nguyên tử mỗi nguyên tố có thay đổi không?

 • Midoriya Izuku

  Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ và cụm từ thích hợp:

     "... là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác. Chất biến đổi trong phản ứng gọi là ..., còn ... mới sinh ra là ... Trong quá trình phản ứng ... giảm dần, ... tăng dần".

 • Midoriya Izuku

  a) Hãy giải thích tạo sao khi để ngọn nến đến gần là cồn đã bắt cháy.

  Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

     b) Biết rằng cồn cháy được là có sự tham gia của khí oxi, tạo ra nước và khí cacbon dioxit. Viết phương trình chữ của phản ứng.

 • Midoriya Izuku

  Sản xuất vôi được tiến hành qua hai công đoạn chính. Đá vôi ( thành phần chính là chất canxi cacbonat) được đập thành cục nhỏ tương đối đều nhau. Sau đó đá vôi được xếp vào lò nung nóng thì thu được vôi sống ( chất canxi oxit), và khí cacbon đioxit thoát ra.

     Hãy cho biết ở công đoạn nào xảy ra hiện tượng vật lí, công đoạn nào xảy ra hiện tượng hóa học. Giải thích.

Được đề xuất cho bạn