Hãy xác định CTHH của G biết G có khối lượng Mol phân tử bằng Al

bởi thùy trang 21/09/2018

G có 3,7%H ; 44,44%C ; 51,86%O. G có khối lượng MOL phân tử bằng Al. Hãy xác định CTHH của G

Câu trả lời (1)

 • Khối lượng mol của phân tử \(Al\) là:

  \(2.27=54\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

  \(\Rightarrow M_G=54\left(\dfrac{g}{mol}\right)\) \(\)

  Gọi \(CTHH\) của \(G\) là: \(H_xC_yO_z\)

  \(\Rightarrow x=\dfrac{3,7.54}{1.100}\approx2\\ y=\dfrac{44,44.54}{12.100}\approx2\\ z=\dfrac{51,86.54}{16.100}\approx2\)

  \(\Rightarrow CTHH\) của \(G\) là: \(HCO\)

  bởi Trương Sơn 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan